Rendkívüli testületi ülés Göncön

|

Gönc Város Önkormányzat képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben2015. május 26-án (kedd) 1600 órai kezdettel rendkívüli testületi ülésre hívom össze.
Az ülés helye: Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  Gönc, Kossuth L. utca 71.

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés a Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda fenntartásának és üzemeltetésének átvételére

Előterjesztő: Sivák János polgármester

2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázati kiírás megtárgyalása

Előterjesztő: Sivák János polgármester

3.) Szennyvíztelep rekultivációjának megtárgyalása

Előterjesztő: Sivák János polgármester

4.) Előterjesztés a Vis major pályázat beadására

Előterjesztő: Sivák János polgármester

5.) Egyebek

Tanácskozási joggal meghívottak:

1.     Krózser Julianna aljegyző

2.     Hanyics Lászlóné pénzügyi osztályvezető

3.     Szabóné Fehér Mária szociális és igazgatási osztályvezető

4.     Tóthné Kotány Beáta járási hivatalvezető

 5.     Volyákné Toronyi Éva óvodavezető

forrás: gonc.hu

Keressen minket az alábbi közösségi oldalakon!

Helyi videó

A Magyar Vértanúk Emlékművének avatása