Pályázati felhívás

|

Pályázat tárgya: Orvosi ügyeleti feladatok szervezése, ellátása, mely a társult önkormányzatok működési, háziorvosi szolgálatokra terjed ki a Társulási Tanács 14/2015.(IV16.) Határozata alapján az alábbi településeken:

Abaújvár, Fony, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta.

Ellátandó lakosságszám : 9664 fő

Munkavégzés helye: Gönc, Orvosi Ügyelet (3895 Gönc, Károlyi Gáspár utca 19-21)

Az ellátandó feladatok: A 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint.

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:

-    -   Szakmai program, pénzügyi terv

-    -   vállalkozás cégkivonata,

-    -    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ellátandó területre vonatkozóan működési engedéllyel rendelkezik,

-    -    nyilatkozat arra vonatkozóan – ha nyer a pályázaton - , hogy kiváltja a működési engedélyt,

-   -     pályázó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs,

-   -     pályázó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,

-   -     adatvédelmi törvény alapján a pályázó nyilatkozata a pályázat kezeléséről és az elbírálást követően a pályázati anyag visszaküldéséről,

A feladat ellátási szerződésben a pályázónak vállalnia kell, mint

Szolgáltató minden év március 31. napjáig beszámol a Társulási Tanácsnak az előző év munkájáról.

 

A pályázat benyújtása :

A pályázatot 2 példányban zárt borítékban „Orvosi Ügyeleti Feladat ellátási pályázat” felirattal ellátva, Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás, cím: 3895 Gönc, Petőfi u.8. kell beküldeni, vagy személyesen a Társulási Tanács Elnökének kell benyújtani (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.)

A pályázat benyújtásának határideje : 2015. június 15.

A pályázat elbírálását a Társulási Tanács végzi.

 A pályázat elbírálásának határideje :  a pályázatok beérkezését követő Társulási Tanácsülés, de legkésőbb 2015. június 30.

A szerződéskötés várható időpontja : 2015. július 01.

A feladatellátás kezdeti időpontja : 2015. szeptember 1.

Pályázattal kapcsolatosan információ kérhető: Sivák János Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökétől (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71., tel.: 46-588-355

 

A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje :

Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás hirdetőtáblája (3895 Gönc, Petőfi utca 8.)

Gönc Város hivatalos hirdetőtáblája

Gönc Város honlapja
forrás:gonc.hu

Keressen minket az alábbi közösségi oldalakon!

Helyi videó

A Magyar Vértanúk Emlékművének avatása